underhållning till fest göteborg Flyktingfrågor och integration

Asylsökande

oregon väderstation manual Många som kommer till Sverige som flyktingar kommer från Syrien, men det finns även fler nationaliteter som söker sig till Sverige för skydd. Personer som flyr sitt land ansöker om uppehållstillstånd I Sverige. Innan de får detta är de asylsökande. Staten har ett ansvar för vuxna asylsökande, vilket innebär att dessa får erbjudande om att bo på ett asylboende.

Personer med uppehållstillstånd

haninge kommun förskola logga in Om personen får uppehållstillstånd kan hen fritt flytta var som helst i Sverige, men för de som inte själva kan ordna boende har kommunerna ett särskilt ansvar för detta och personerna blir kommunplacerade.

charlotte kalla väger för mycket Förutom de personer, som kommer till Falköping direkt från asylboenden (kommunplacerade) väljer många nyanlända att egenbosätta sig i Falköping. Detta innebär att nyanlända personer ordnar eget boende, alternativt flyttar in tillsammans med vänner eller släktingar. Detta kan ske både under asyltiden och när de fått uppehållstillstånd.

Ensamkommande barn

cykelkraft ab propellervägen 8a 183 62 täby För de barn och unga som kommer till Sverige utan någon förälder, så kallade ensamkommande barn, har kommunerna ett särskilt ansvar att ordna boende. Under 2015 kom det ett stort antal ensamkommande till Sverige, och även Falköping. Sedan asylreglerna ändrades har det kommit betydligt färre. De barn och unga som Falköping har ett särskilt ansvar för bor dels i familjehem, men även på hvb och stödboenden I kommunen.

Kommunens ansvar

godishuset i luleå ab Socialtjänsten i Falköping ansvarar för det praktiska mottagandet av de nyanlända som kommunplaceras. Detta sker genom förmedling av bostad samt visst råd och stöd samt hänvisning vidare till andra myndigheter. För de som själva egenbosatt sig i kommunen eller för de som är asylsökande ges inget särskilt stöd i form av bostadsanskaffning.

dessertskålar på fot ikea Lärcenter ansvarar för utbildning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och övrig vuxenutbildning för vuxna kommunmottagna.

somna lättare på kvällen Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för barnomsorg, förskola och grundskola till de barn som flyttar till kommunen. Detta gäller även för de som är asylsökande och ännu inte har fått beslut om uppehållstillstånd.

Vill du hjälpa till?

marockanskt kakel grått Om du som kommuninvånare vill göra en insats för nyanlända i Falköping finns det behov av gode män, särskilt förordnad vårdnadshavare och familjehem till de ensamkommande barnen. Du kan också bli språkvän.