höjd brytpunkt för statlig skatt Familj, barn och ungdom

Suddiga människor

fotboll friends arena ikväll Livet är inte alltid lätt. Många av oss kommer någon gång att behöva söka hjälp av något slag. Individ- och familjeomsorgens arbete handlar både om att ge stöd och hjälp till barn, ungdomar och familjer med problem, samt att förebygga problemen.

Individ- och familjeomsorgen arbetar för

  • att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden.
  • att stärka familjernas levnadsvillkor.
  • att minska beroendet av alkohol och droger.

sandåsgatan 19 kalmar Kommunen har även samarbete med landstinget och olika organisationer som arbetar förebyggande arbete. Individ- och familjeomsorgens arbete styrs av Socialtjänstlagen (SoL).