kanal d izle canlı yayın izle kesintisiz Ekonomisk hjälp och stöd

gissningslekar för barn Har du hamnat i ekonomiska problem och provat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du ansöka om försörjningsstöd för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Vad är ekonomiskt bistånd?

permanent hårborttagning stockholm recensioner Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag som utreds och betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara av tillfällig karaktär och stödja en återgång till självförsörjning. Du ska alltså på alla sätt bidra till din egen försörjning innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd.

Information och tidsbokning

hantera besvärliga barn fränsta lek och parfym öppettider Du är välkommen att ställa frågor eller beställa tid hos handläggare via receptionen.  
Alla uppgifter som framkommer i samband med handläggningen av din ansökan om ekonomiskt bistånd omfattas av sekretess. Det innebär att vi inte får prata med någon om din situation utan ditt samtycke.                            

Hur stort är bidraget?

carotis doppler vizsgálat menete Regeringen fastställer varje år nivån på riksnormen som anger hur stora bidragsbeloppen är per månad. Riksnormen bygger på Konsumentverkets beräkningar och är lika för hela landet. Normen bestäms även av familjens storlek och barnens ålder samt om du är ensamstående eller sammanboende.

bollnäs energi tv Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter vid din ansökan om försörjningsstöd. Oriktiga uppgifter kan leda till att du polisanmäls för bedrägeri.          

Beslut och utbetalning

barnförhör hos polisen Efter besöket på socialkontoret utreder socialsekreteraren din ansökan så fort som möjligt. Beslut meddelas via brev eller samtal.

metoda wybielania zębów beyond opinie När du beviljas ekonomiskt bistånd kommer en utbetalning att göras till ditt bankkonto inom fem dagar efter att beslutet fattades. 

Överklagan

skillnader mellan manligt och kvinnligt språk Om du är missnöjd med beslutet om ekonomiskt bistånd kan du överklaga beslutet eller vända dig till din handläggare.