hsb godheten tvätt Friluftsplan för Falköpings kommun

Naturum vid Fågeludden

häktet sollentuna jobb Friluftsplanen beskriver och avgränsar områden som har stor betydelse för friluftslivet. Syftet med planen är att bevara och utveckla värdefulla friluftsområden i kommunen. 

procent bråkform decimalform Tätortsnära naturområden har prioriterats i planen. Friluftsplanen ska utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för översiktsplanering och detaljplanering, så att friluftslivets intressen tas tillvara och utvecklas. Kommunala mål för friluftslivet finns i planen. Utöver en rapport finns även en digital friluftskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Friluftsplanen antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2015. Friluftsplanen har delfinansierats genom statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

misskött sig på jobbet Friluftsplan med handlingsprogram för friluftslivet.PDF

köttätande växter i regnskogen  

Digital friluftskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

eddie murphy öldü mü I den digitala friluftskartan finns information om friluftsområden, elljusspår, motionsspår, samt vandringsleder i hela kommunen. Parkeringsplatser, rastplatser, vindskydd, grillplatser, utsiktsplatser, fågeltorn med mera, finns också markerade på kartan. Om man pekar på ett friluftsområde/led kommer en informationsruta upp med en bild på området samt en kortfattad information om området/leden. Klickar man på PDF kommer en informationsruta upp med en kortfattad beskrivning av området.

öronvax hund färg Friluftskartan kommer successivt att förbättras och kompletteras. Om du har synpunkter på materialet så hör gärna av dig.