jag gör precis som jag vill lyrics Energi och klimat

kändisbarnvakten säsong 5 För att vi ska kunna bemöta framtidens klimatutmaningar behöver vi alla göra medvetna val. Det handlar bara om att vara mer energieffektiv, samt tänka på hur vi på minsta sätt påverkar klimatet.

italiensk mat restaurang göteborg Falköpings kommun har stora möjligheter att skapa ett hållbart energisystem. Ett energisystem som bygger på våra lokala resurser som vind, sol och bioenergi. Genom detta kan vi minska vårt beroende av fossil energi och vår negativa klimatpåverkan. Falköpings kommun ska ta klimatansvar och effektivt hushålla med naturens resurser för att skapa en god livskvalitet för framtiden.