bil förföljer mig Möten, handlingar och protokoll

varför kom nazisterna till makten i tyskland Här hittar du protokoll och handlingar från kommunens nämnder och utskott för året och för de senaste åren.

Hur personuppgifter hanteras

blött ner gipset Kommunen undersöker vilka typer av handlingar och dokument som ur informationssyfte kan vara lämpliga att publicera på hemsidan. Det måste säkerställas att sådan publicering sker i enlighet med Dataskyddsförordningens och sekretesslagens bestämmelser. Vissa personuppgifter kommer därför inte att publiceras på hemsidan. Beslutsunderlag finns tillgängligt hos respektive styrelse/nämnds diarium.

stackars den som liten är Dataskyddsförordningen har ersatt den svenska personuppgiftslagen, med skärpta regler kring hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter. Den som ansvarar för hur dina personuppgifter hanteras, och att hanteringen är laglig, kallas för personuppgiftsansvarig. I kommunen är normalt sett respektive nämnd personuppgiftsansvarig för den hantering som sker inom nämndens verksamhet.

stolthet och fördom 2005 analys Läs mer om nötskrika på engelska, och om parkering åhlens city avgift